top of page
ikoner color4.png

SNABBTEST FÖR DJUR

Diagnostiska tester är viktiga verktyg för att bekräfta djurens hälsostatus eftersom de gör det möjligt att tidigt upptäcka, hantera och kontrollera djursjukdomar.

Sextio procent av alla sjukdomar hos människor har sitt ursprung i djur (zoonotiska sjukdomar), och därför är det nödvändigt med ett effektivt förebyggande och kontroll av infektionssjukdomar för att bekämpa spridningen av sjukdomar hos djur och människor. 

Veterinarian examining a cute dogthe vet
bottom of page