top of page

Virosweep desinfektion

SWEDICINE ViroSweep är ett ytdesinfektionsmedel för långvarig verkan mot bakterier och virus på alla typer av ytor. ViroSweep är inte ett rengöringsmedel utan ett ytdesinfektionsmedel på redan rengjorda ytor, kan även appliceras på händerna. Alkoholbaserade desinfektionsmedel (etanol och isopropanol) används ofta. I vissa fall kan användningen av alkohol vara oönskad, och ett exempel är när alkoholbaserade desinfektionsmedel används långsiktigt och ofta kan de orsaka hudirritation. Tvätta händerna med tvål och vatten innan du använder Virosweep. Laboratorietester från Nouryon Surface Chemistry AB har visat att ViroSweep ger skydd mot virus, så kallade "enveloped viruses". 

 

Virus är små smittämnen som förökar sig endast inuti levande celler hos sina värdar. De kan infektera alla typer av livsformer som människor, djur, växter och mikroorganismer. Vanligtvis har de ett smalt värdområde. Det finns två huvudgrupper baserade på deras struktur: höljda och icke höljda virus. Höljda virus har ett lipidhölje som är relativt känsligt för uttorkning, värme och rengöringsmedel. De är lättare att inaktivera med biocidala verksamma ämnen än icke-höljda virus.

SWE-PPE9026-28_edited.jpg

Särskilt effektiv mot bakterier och följande virus:

 • Herpesvirus (t.ex. Epstein-Barr-virus, Herpes simplex, Bovine alphaherpesvirus 1 (orsakar bovin rinotrakeit), suid herpesvirus 1 (orsakar pseudorabies=Aujeszkys sjukdom).

 • Poxvirus (t.ex. smittkoppor, vacciniavirus).

 • Hepadnavirus (t.ex. hepatit B-virus).

 • Asfarviridae (t.ex. afrikansk svinpest)

 • Flavivirus (t.ex. hepatit C, gula febern, zika- och denguevirus).

 • Alphavirus (t.ex. östligt hästencefalitvirus).

 • Togavirus (t.ex. alfavirus)

 • Coronavirus (t.ex. sars-virus, mers-virus, nytt coronavirus (2019-nCoV - utbrott av coronavirus i Wuhan).

 • Hepatit D-virus

 • Ortomyxovirus (t.ex. influensavirus A (H1N1-svininfluensa, H3N2-Hongkonginfluensa, H9N2-avainfluensa, H3N8, H5N1, H5N2...), influensavirus B, influensavirus C, influensavirus D).

 • Paramyxovirus (t.ex. påssjukevirus, humant parainfluensavirus, mässlingsvirus, valpsjukevirus, rinderpestvirus).

 • Rhabdovirus (t.ex. rabiesvirus).

 • Bunyavirus (t.ex. hantavirus, kaliforniskt encefalitvirus, Kongo hemorragisk febervirus).

 • Filovirus (t.ex. ebolavirus, Marburgvirus).

 • Retrovirus (t.ex. humant immunbristvirus (hiv), virus för brösttumörer hos musen).

 • Arteriviridae (t.ex. Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome Virus (PRRSV)).

bottom of page