top of page
typer.png
IMG_0911.PNG

I samarbete med FootDoc kommer vi att erbjuda olika tester på vardagar mellan 18.00-20.00.

 

 

Covid-19:

Antikroppstest används för att visa om kroppen har producerat antikroppar mot coronaviruset.  Testet bör tas tidigast 10 dagar efter smittan eftersom det tar tid för kroppen att producera antikroppar.

 

Antigen

De nya coronavirusen tillhör β-släktet. COVID-19 är en akut respiratorisk infektionssjukdom. Människor är generellt sett mottagliga. För närvarande är de patienter som infekterats av det nya coronaviruset den huvudsakliga smittkällan; asymtomatiska infekterade personer kan också vara en smittkälla. De viktigaste manifestationerna är feber, trötthet och

torrhosta. Nasal trängsel, rinnande näsa, halsont, myalgi och diarré förekommer i några få fall.

 

D-vitamin:

D-vitaminbrist kan ge upphov till symtom som trötthet, depression, brist på energi, diffus muskelsmärta och vara en bidragande orsak till osteoporos.  Med D-vitamintest får du en indikation på om du lider av D-vitaminbrist.

 

HbA1c (diabetes):

HbA1c så kallat långtidssocker är en mätning av blodsockernivåerna under en tremånadersperiod. Det visar ett värde som ger en indikation på om du löper risk att drabbas av typ 2-diabetes.

 

RF-antikroppar (reumatoid artrit):

RF-antikroppar testas för att utreda reumatoid artrit.  Ett positivt RF-antikroppstest kan vara ett tecken på en underliggande autoimmun sjukdom, men är inte specifikt för reumatism eftersom det också kan vara ett tecken på andra sjukdomar och infektioner.

 

Testerna utförs på plats av vår partner Aldin Care, certifierade sjuksköterskor och du får dina resultat inom 15 minuter.

bottom of page