top of page
ikoner color3.png

HJÄRTMARKÖRER

Kardiella biomarkörer har utvecklats till viktiga verktyg inom kardiologin under de senaste 50 åren, dvs. för primär och sekundär prevention, diagnos och behandling av akut hjärtinfarkt (AMI) samt diagnos och riskstratifiering av hjärtsvikt (HF). 

 

Vi är nu i början av en epok då det kan bli möjligt att biomarkörer kan styra behandlingen för att optimera patienthanteringen. Detta är redan fallet med hjärttroponin (cTn), men bör vara målet för alla biomarkörer. Detta specialnummer är en sammanställning av aktuella översikter och originalartiklar om detta ämne.

Men in white shirt having chest pain - h
bottom of page